Popkoor Goed gestemd - het gezelligste koor van de bollenstreek
Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor leden van Stichting Goed gestemd, donateurs en personen waar persoonsgegevens van worden verwerkt

Dit is de privacyverklaring van Stichting Goed gestemd, Boekhorstlaan 15 2215 AX VOORHOUT.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Stichting goed gestemd, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van alle leden, donateurs of personen waar persoonsgegevens van worden opgeslagen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevens bescherming. U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik maakt, behalve als u een contactformulier op de website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt.

De gegevens die u ons toestuurt worden door ons bewaard zolang nodig is voor het correct beantwoorden van uw e-mail en volgens de wettelijke bewaarplicht bewaard. Wij maken op onze site geen gebruik van cookies.

Stichting Goed gestemd verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij gebruiken uw gegevens voor – de ledenlijst – het, per kwartaal, incasseren van de contributie en andere afgesproken financiële verplichtingen – het versturen van informatieve e- mail – het versturen van enquêtes ter verbetering van verschillende aspecten voor Stichting Goed gestemd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Stichting Goed gestemd, wij delen uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming, niet met derden. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen hebben we administratieve maatregelen genomen met als doel het beschermen van persoonsgegevens. Alleen bestuursleden en commissieleden, die het voor communicatiedoeleinden namens Stichting Goed gestemd nodig hebben, hebben toegang tot de e-mail gegevens van onze leden en alleen de donateurscommissie heeft toegang tot de e-mail gegevens van de donateurs en mogen deze gebruiken voor communicatiedoeleinden van Stichting Goed gestemd en niet voor privédoeleinden. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze leden, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht. Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens wij zullen ons houden aan deze meldplicht en we treffen tevens maatregelen om betrokken te informeren als dat volgens de meldplicht aan de orde is.

Stichting Goed gestemd heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, omdat wij geen medische-, religieuze-, of andere bijzondere gegevens verwerken.

Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent onze privacyverklaring, dan horen we dat graag. U kunt dit doen door het sturen van een mail naar popkoorgoedgestemd@gmail.com.

Contact gegevens
Boekhorstlaan 15 - 2215 AX - VOORHOUT

06 52 41 31 01 popkoorgoedgestemd@gmail.com